Elektrofizyolojik Çalışma ile Yapılan Kardiyolojik İşlemler

GÜVEN SAĞLIK GRUBU

Paylaş:

Elektrofizyolojik Çalışma ile Yapılan Kardiyolojik İşlemler

Elektrofizyolojik çalışma ile yapılan kardiyolojik işlemler

Elektrofizyolojik Çalışma ile Yapılan Kardiyolojik İşlemler

İçindekiler

Elektrofizyolojik çalışma (EFÇ veya EPS) nedir?

Elektrofizyolojik çalışma işlemi (EFÇ veya EPS) aritmilerin yani kalpte ritim bozukluklarının tanısında kullanılan girişimsel bir tetkiktir. Bu işlemde bir damar yolu aracılığıyla kalp içine ilerletilen elektrotlar yardımıyla kalp içi elektriksel kayıtlar elde edilmektedir. Kalp dışarıdan bir stimülatör yardımı ile uyarılmakta ve bu uyarılara kalbin verdiği elektriksel yanıtlar yorumlanarak ritim bozukluklarının tanısı konulabilmektedir. Elektrofizyolojik çalışma,ritim bozukluğu tanısında ilk etapta uygulanmaması gereken bir tetkiktir. Bu işlem, EKG, holter, olay kaydedici gibi diğer tanı yöntemleri yetersiz olduğunda ve/veya tedavi gerektiren ritim bozukluklarının mekanizmasının anlaşılması amacıyla uygulanmalıdır.

Ablasyon nedir?

Ablasyon işlemi ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Halk arasında bu işlem sıklıkla "yakma" tedavisi olarak isimlendirilmektedir.

Ablasyon tedavisi nasıl uygulanır?

Ablasyon işleminde bir damar yolu aracılığıyla kalp içine ilerletilen özelleşmiş elektrot veya balonlu kateterler kullanılarak, kalp içinde ritim bozukluğuna neden olan odağın farklı enerjilerin uygulanması sonucunda ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Ablasyon işlemlerinde ritim bozukluğunun sebebine bağlı olarak radyofrekans yani RF, yakma ya da krio dondurma enerjileri kullanılabilmektedir.

Kalp pili (Pacemaker) nedir?

Kalp pilleri kalp ritminde yavaşlamaya neden olan ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan cihazlardır. Kalp pilleri göğüs kafesinde köprücük kemiğinin altında omuza yakın bölgede cilt-kas altı bölgeye yerleştirilmektedir. Kalp pili elektrodlarıkoldan gelip kalbe giden toplardamar aracılığıyla ilgili kalp odacığına yerleştirilip jenaratöre bağlanmaktadır. 

Tüm kalp pilleri temel olarak 2 kısımdan oluşur, bunlarjenaratör ve elektroddur. Pilin özelliğine göre bir veya daha fazla elektrod takmak gerekebilmektedir. Jeneratör, enerji üreten bir pil, pilin çalışmasını düzenleyen bir devre ve elektrodların bağlantı bölgesinin kapalı bir kutu içinde birleştirildiği bir cihazdır.Elektrod, kalp pili ile kalp arasındaki etkileşimi sağlayan kablodur.

Kalp pili çeşitleri nelerdir?

Kalp pili çeşitleri;

  • Geçici kalp pilleri: Kalp ritmindeki geçici yavaşlamaların veya elektriksel sistem sorunlarının tedavisinde veya kalıcı kalp pili takılmasını gerektiren acil durumların kalıcı pil takılıncaya kadarki ara dönem tedavisinde kullanılan cihazlardır. 
  • Kalıcı kalp pilleri: Kalp ritmindeki kalıcı uyarı çıkartma ve iletme problemlerinin tedavisinde kullanılan bir veya iki elektrodlu olabilen cihazlardır. Yaklaşıkelektrod kalınlıkları 3-4 milimetre olup uzunlukları 50-70 santimetre arası değişmektedir. Kalp pili cihaz büyüklükleri marka ve modele göre değişmekle birlikte, yaklaşık 3-6x3-5 santimetre boyutlarında ve 10-30 gram ağırlığındadırlar.

İmplante edilebilen kardiyoverter-defibrilatörler (ICD) nedir?

Normal kalıcı kalp pillerinin özelliklerine ek olarak; hayati risk oluşturabilen ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan, özel manevralar ile hızlı ritim bozukluğunu sonlandırabilme (ATP: Anti-taşikardi pace) ve şok tedavisi verebilme özelliklerine sahip cihazlardır. Bu cihazlar daha önce kalp durması veya kalp durmasına sebep olabilecek ritim bozukluğu (ventriküler taşikardi, vs) yaşamış veya yaşama riski olan hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. ICD cihaz büyüklükleri marka ve modele göre değişmekle birlikte,yaklaşık 30-50 cc ve 60-90 gr arası değişmektedir.

Kalp yetmezliği tedavisi amacıyla kullanılan kalp pilleri veya ICD'ler (CRT-P ve CRT – D cihazları) nelerdir?

Kalp yetmezliği olan, kalp fonksiyonları azalmış ve sol dal bloğu, intraventriküler ileti gecikmesi gibi kalbin ileti sistemi ile ilgili bazı problemleri olan hastaların tedavisinde kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar kalp pili ve ICD özelliklerine ek olarak uygun hastalarda diğer tedavilerle birlikte kalp yetmezliğini tedavi etme özelliğine sahiplerdir. Üç elektrodlu cihazlardır.Sağlık Rehberi

Sağlık rehberimizden içerikler görüntüleyin.

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024