GÜVEN HASTANESİ

KALİTE GÖSTERGELERİMİZ

İnsan odaklı, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen bir kurumda, sağlık sistemini oluşturan her hizmetin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ölçüm sonuçları, seçilen konularda başarı düzeyini sayısal olarak gösterirken; sağlık hizmeti kalitesini izlememizi, gereksiz ya da yanlış yapılan işlemlerin belirlenerek sistemi kontrol etmemizi sağlar. Ayrıca sağlık hizmetiyle ilgili önceden belirlediğimiz kalite hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, hizmet kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığı hakkında fikir verir.

Güven Hastanesi olarak, Yatan Hasta Memnuniyeti” ve “Klinik Kalite” alanlarında çeşitli kalite göstergelerini ve sonuçlarını sizlerle bu sayfalarda paylaşacağız.

Kalite göstergelerinin anlamı, neden ölçümlendiği, yöntemi, sonuçları ve karşılaştırmasını her bir göstergenin altında bulabilirsiniz.

HASTA DENEYİMİ

Güven Hastanesi olarak hasta ve yakınlarının geri bildirimlerine değer veriyoruz. Hasta deneyimini iyileştirmek için fırsatları sürekli değerlendiriyoruz.

“Yatan Hasta Memnuniyeti” ile ilgili aşağıda yer alan 11 kalite göstergesini sizlerle paylaşacağız.

 • Hemşire İletişimi
 • Hekim İletişimi
 • Çalışanların Hemen Yardım Etmesi
 • Kullanılan İlaç ile İlgili Bilgilendirme
 • Genel Temizlik
 • Taburculuk Sonrasında İhtiyaç Halinde Nasıl Yardım Alınacağı ile İlgili Bilgilendirilme
 • Genel Memnuniyet
 • Tavsiye Edilme

YATAN HASTA MEMNUNİYET ANKETLERİ

Neden İzliyoruz?

Hasta deneyimlerinin anlaşılması ve buna göre düzenlemenin yapılması sadece hastalara sorularak yapılabilir

Sağlık hizmeti sunumunun temel hedeflerinden biri olan hasta memnuniyeti kavramı, hastanın beklenti ve gereksinimlerinin hangi ölçüde karşılanabildiğinin sorgulanması sonucu belirlenen görüşleri ifade etmektedir.

Memnuniyet ölçümü, sağlık kurumlarında sürekli kalite geliştirmenin ve hizmeti alanların hastanede yaşadıkları deneyim ile ilgili algısını belirleyebilmenin temel araçlarından birisidir.

Sağlık hizmeti kalitesini ve dolayısıyla hastaların memnuniyetini artırabilmek için, hastaların hastane deneyimlerine yönelik geri bildirimlerini ölçmek ve doğru değerlendirmek çok önemlidir.

Hangi Yöntemi Uyguluyoruz?

HCAHPS (the Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems), hastaneye özel, geniş içerikli, özelleştirilmiş temel soru dizilerinden oluşan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan tüm hastanelerde hasta deneyimlerini ölçümlemeye yarayan bir ankettir. Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış olan bu anket, Güven Hastanesi’nde yatan hasta deneyimini ve memnuniyetini ölçümlemek amacı ile kullanılmaktadır.

Bu sayfalarda göreceğiniz tüm göstergeler için verilen sonuçlar, tanımlı dönemlerde, Hospital Compare  web sayfalarında yer alan Amerika Birleşik Devletleri tüm hastaneler kıyaslamalarını da içermektedir.

 1. Hemşire İletişimi

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi” nde, “Hemşirelerimiz” bölümünde yer alan aşağıdaki sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hemşirelerimiz size saygılı ve nazik davrandı mı?
 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hemşirelerimiz sizi dikkatle dinledi mi?
 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hemşirelerimiz bakımınız ile ilgili konuları anlayabileceğiniz şekilde açıkladı mı?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde her sorunun sonucu, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısının, toplam cevap sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması alınarak “Hemşire İletişimi” oranı belirlenmektedir.

Sonuçlarımız:

Ocak 2019 / Aralık 2019 – Ocak 2020 / Aralık 2020 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Hekim İletişimi

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi” nde, “Hekimlerimiz” bölümünde yer alan aşağıdaki sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hekimlerimiz size saygılı ve nazik davrandı mı?
 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hekimlerimiz sizi dikkatle dinledi mi?
 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, hekimlerimiz hastalığınız ve tedaviniz ile ilgili konuları anlayabileceğiniz şekilde açıkladı mı?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde her sorunun sonucu, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısının, toplam cevap sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması alınarak “Hekim İletişimi” oranı belirlenmektedir.

Sonuçlarımız:

Ocak 2019 / Aralık 2019 – Ocak 2020 / Aralık 2020 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Çalışanların Hemen Yardım Etmesi

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde yer alan aşağıdaki sorulaya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • “İhtiyacınız olduğunda çalışanlarımız size hemen yardımcı oldular mı?”

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde her sorunun sonucu, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısının, toplam cevap sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.

Sonuçlarımız:

Ocak 2019 / Aralık 2019 – Ocak 2020 / Aralık 2020 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Kullanılan İlaç ile İlgili Bilgilendirme

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi” nde, “Hastanedeki Deneyimleriniz” bölümünde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Yeni bir ilaç verilmeye başlanmadan önce, sağlık çalışanlarımız bu ilacın ne amaçla verildiğini anlayabileceğiniz şekilde açıkladı mı?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Kullanılan İlaç ile İlgili Bilgilendirme” oranıdır.

Sonuçlarımız:

Ocak 2019 / Aralık 2019 – Ocak 2020 / Aralık 2020 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Genel Temizlik

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde, “Hastane Ortamımız” bölümünde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizde kaldığınız süre içinde, odanız ve banyonuz temizlendi mi?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde, en yüksek skor, yani “her zaman” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Genel Temizlik” oranıdır.

Sonuçlarımız:

Ocak 2019 / Aralık 2019 – Ocak 2020 / Aralık 2020 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Taburculuk Sonrası Süreçle İlgili Bilgilendirme

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi” nde, yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastaneden ayrılırken taburculuk sonrası süreçle ilgili size bilgi verildi mi?

“Evet” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Taburculuk Sonrasında Süreçle İlgili Bilgilendirme” oranıdır.

Sonuçlarımız:

Ocak 2019 / Aralık 2019 – Ocak 2020 / Aralık 2020 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Genel Memnuniyet

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemize 0 ile 10 arasında bir not vermeniz gerekirse, hangi notu verirsiniz? (0 en kötüyü 10 en iyiyi göstermektedir.)

Sonuçlar HCAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde en yüksek skor, yani 9 veya 10 puan verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Genel Memnuniyet” oranıdır.

Sonuçlarımız:

Ocak 2019 / Aralık 2019 – Ocak 2020 / Aralık 2020 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Tavsiye Edilme

Nasıl İzliyoruz?

Hastaların taburculuğundan 24 saat sonra hastaya gönderilen “Yatan Hasta Memnuniyet Anketi”nde yer alan aşağıdaki soruya verilen cevaplar dikkate alınarak ölçülmektedir:

 • Hastanemizi ailenize ve yakınlarınıza tavsiye eder misiniz?

Sonuçlar CAHPS yöntemine göre hesaplanmaktadır. Bu yöntemde en yüksek skor, yani “Kesinlikle tavsiye ederim” cevabı verilmiş anket sayısı, bu soruya verilen toplam cevap sayısına oranlanmaktadır. Elde edilen sonuç “Tavsiye Edilme” oranıdır.

Sonuçlarımız:

Ocak 2019 / Aralık 2019 – Ocak 2020 / Aralık 2020 dönemi için Güven Hastanesi sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.