Boy Uzatma Ameliyatı Nedir? Boy Uzatma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

GÜVEN SAĞLIK GRUBU

Paylaş:

Boy Uzatma Ameliyatı Nedir? Boy Uzatma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Güven Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Erdi Özdemir boy uzatma ameliyatının detaylarını anlattı.

Boy Uzatma Ameliyatı Nedir? Boy Uzatma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

İçindekiler

Boy Uzatma Ameliyatı Nedir?

Boy uzatma ameliyatı, vücudun kendi yeni kemik üretme kapasitesi ve kemiği yumuşak dokular, bağlar, kan damarları ve sinirlerin iyileşme kapasitelerini kullanarak gerçekleştirilir. Süreç, ortopedi cerrahının uzatılacak kemiği kestiği, osteotomi adı verilen bir operasyonla başlar. Daha sonra uzuv (genellikle üst veya alt bacak) farklı sabitleme cihazları kullanılarak stabilize edilir.

Boy uzatma ameliyatında iyileşme nasıl gerçekleşir?

Bunu iyileşmenin iki aşaması takip eder.

Birinci aşamada, yani uzatma (distraksiyon) aşamasında, kesilen kemik, distraksiyon osteogenezini veya osteotomi bölgesinde yeni kemik büyümesini teşvik eden bir süreçte çok yavaş yavaş ayrılır. Yeni kemik dokusunun sürekli büyümesi, boşluğun tipik olarak günde dört kez, her ayarlamada çeyrek milimetre (¼ mm), günde toplam bir milimetre (1 mm) olacak şekilde dağıtılması veya dağıtılmasıyla gerçekleştirilir. Kemiğin uçları arasındaki boşluk açıldıkça vücut, istenen uzunlukta kemik oluşana kadar boşlukta yeni doku üretmeye devam eder. Travma veya doğum kusurundan kaynaklanan herhangi bir deformiteyi düzeltmek için ek stratejiler uzatma sürecine eklenmesi gerekebilir. Bu aşamanın başlarında hastalar hareketli kalabilmek için koltuk değneklerinin yardımıyla tam basarak yürürler.

Tedavinin ikinci aşamasında kemik sağlamlaşır ve iyileşir. Hasta yavaş yavaş etkilenen uzuv üzerine daha fazla ağırlık verir ve herhangi bir yardım almadan yürümeye başlar.

Boy uzatma ameliyatı nasıl yapılır?

Kademeli uzatma işlemi, eksternal fiksatör veya kemiğin içerisine yerleştirilen uzatma çivisi ile gerçekleştirilebilir. Eksternal fiksasyon, uzvun dış kısmına yapılan ve kemiğe pinler (çubuklar), vidalar ve teller aracılığıyla bağlanan bir çerçevedir. Kısa ve hatalı hizalanmış uzvun kademeli olarak uzatılması ve düzeltilmesi için eksternal fiksatörde yapılan ayarlamalar kullanılabilir.

Uzatma çivisi (ILN), kemiğin ilik boşluğuna yerleştirilen teleskopik, motorlu intramedüller bir çivi veya çubuktur. Uzaktan kumanda cihazı ile çivi içindeki mıknatıs döndürülür ve bu, teleskopik çiviyi ve kemiği yavaş yavaş uzatır. Bu yöntemle ameliyat sırasında kemik düzleştirilir ve uzatma işlemi daha sonraki birkaç hafta içinde kademeli olarak yapılır.

Uzamış kemik iyileştiğinde bu yeni kemik vücuttaki diğer kemikler kadar güçlüdür ve zamanla zayıflamaz veya bozulmaz.

Osteotomi ve çoğu sabitleme cihazının yerleştirilmesi epidural anestezi (birçok kadının doğum sırasında aldığı anestezi türü) kullanılarak yapılabilir, böylece isterlerse ameliyat sırasında uyanık olabilirler. Ortalama hastanede kalış süresi iki gündür. Prosedür büyük bir kesi veya kemik grefti gerektirmez.

Genellikle önceden var olan ağrıyla ilgili sorunu olmayan hastalar, ameliyat veya iyileşmeyle bağlantılı olarak ciddi bir ağrı bildirmezler. Ağrı yönetimi ekibimiz tüm hastalarla yakın işbirliği içinde çalışarak onları süreç boyunca rahat ettirir.

Bacak uzunluğu eşitsizliğinde ameliyatında başarı oranı nasıldır?

Boy uzatma ameliyatı yapılan hastaların çoğunda, doğuştan gelen bir kusur, çocuklukta büyüme plakası yaralanması veya kemiklerin deforme bir pozisyonda iyileştiği bir kırığın yanlış kaynaması veya kaynamama nedeniyle oluşan bacak uzunluğu eşitsizliği vardır.

Genel olarak bacak uzatma ameliyatlarının başarı oranı yüksektir (yaklaşık %95). Çoğu prosedürde yalnızca küçük kesiler gerekli olduğundan yara izi genellikle minimum düzeydedir. Eklemlerdeki sertleşmeler nedeniyle küçük sorunlar oluşsa da, boy uzatma ameliyatından kaynaklanan ciddi komplikasyonlar nadirdir. Meydana gelenler genellikle uzuv kurtarma tedavisi görenler gibi zaten yüksek riskli olduğu düşünülen hastalarda görülür.

Uzuv uzatma prosedüründen sonra iyileşme süresi hastalar arasında farklılık gösterir; konsolidasyon aşaması bazen yetişkinlerde daha sık olmakla birlikte oldukça uzun bir süre sürebilir. Genel bir kural olarak çocuklar yetişkin hastaların yarısı kadar sürede iyileşir. Örneğin, istenen hedef 4 cm yeni kemik büyümesi olduğunda, çocuk sabitleme cihazını üç ay boyunca takacaktır.

Uzuv uzunluğu eşitsizliğinin tedavisi nasıl olmalıdır?

Uzuv uzunluğu eşitsizliğinin tedavisi, prosedürde deneyimli bir ortopedi cerrahının kapsamlı bir değerlendirmesiyle başlamalıdır. Hastalar, örneğin bacak uzunluğundaki bir farklılık olduğunu düşündükleri şeyin aslında skolyoz (omurganın anormal bir eğimi) veya kalça deformitesi gibi tamamen farklı bir tıbbi sorun olduğunu öğrendiklerinde şaşırabilirler. Veya uzuv uzunluk eşitsizliğinin uzunluğu konusunda yanlış bir algıya sahip olabilirler. Tanıyı kesin olarak değerlendirmek ve doğrulamak için özel bir dizi röntgen gerekir.

Bacak boyu eşitsizliklerinde, travma sonucu olmasa bile bu asimetri sırt, diz ve ayak bileği ağrısına yol açabilir. Yanlış kaynama (düzgün iyileşmeyen kırık) durumunda osteoartrit gelişebilir. Hastalar uzun yıllar boyunca bacak boyu eşitsizliği ile hiçbir sorun yaşamadan yaşayabilir ancak ve daha sonra orta yaşta rahatsız edici semptomlar geliştirebilir.

Bacak uzatma ameliyatı hangi yaş gruplarında rahatlıkla yapılabilir?

Bacak uzatma ameliyatı, 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li ve hatta 60'lı yaşlarındakiler de dahil olmak üzere hem çocuklarda hem de yetişkinlerde güvenli ve etkili bir şekilde yapılabilir. Pediatrik hastalarda ortopedi cerrahı büyüme plağının zarar görmemesi için özel dikkat gösterir ve iyileşme sırasında hem normal büyüme hem de distraksiyon osteogenezisi devam eder.

Bazı durumlarda, doğuştan kısa uyluk kemiği olan çocuklarda olduğu gibi, sorunun iki aşamada ele alınması önerilebilir. Bu durumda çocuk büyüdükçe artan bir yüzde farklılığına sahiptir; örneğin, hasta ilk muayene edildiğinde iki cm bir farklılığın beş veya altı yıl içinde 3 cm’lik bir farklılığa çıkması beklenebilir. Genellikle 5 cm’den fazla olan boy farklılıklarında bunu iki veya daha fazla ameliyata bölmek tercih edilir.

Boy uzatma ameliyatı en fazla kaç cm uzatır?

Boy uzatma ameliyatı ile tek kemikte en fazla 5 cm’lik boy uzatma önerilir. Alt ve üst bacak aynı anda yapıldığında 5+5 cm’lik bir uzatma elde edilebilir.

Boy uzatma ameliyatının avantajları nelerdir?

Tek taraflı kısalığa bağlı uzatma cerrahisi, boy eşitsizliğinin ileri dönemlerde yaratacağı kronik sorunlara dönüşmeden önlenmesini sağlar. Çift taraflı boy uzatma hastaların kendilerine güvenli bir biçimde topluma katılmalarını sağlamayı amaçlar.

Boy uzatma ameliyatının riskleri nelerdir? Kimler bu ameliyatı olmamalıdır?

Bacak uzatma ameliyatı olacak hastalar sinir hasarı, kas hasarı, eklem kontraktürü, çıkık ve artrit riskiyle karşı karşıya bırakır. Hastalarımızın seçeneklerini tartarken bunu bilmelerini sağlıyoruz. Uzatma sürecini izleyerek ve gerektiği gibi ayarlayarak, uzatma operasyonlarının doğasında olan komplikasyonları önleyebilir veya en azından belirgin şekilde azaltabiliriz.

Boy uzatma ameliyatı öncesi nelere dikkat edilmeli?

Bacak uzatma ameliyatı öncesi kemik sağlığını güçlendirmek adına uygun diyet ve vitamin-D düzeyleri düşükse takviye etmeleri tavsiye ederiz. Diz çevresi kasları germe egzersizleri yapmaya önceden başlanabilir. Sigarayı kesinlikle bırakmak gerekir.

Boy uzatma ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

İyileşme boyunca fizik tedavi, hastanın eklemlerinin esnek tutulmasında ve kas gücünün korunmasında çok önemli bir rol oynar. Hastalara besleyici bir diyet yemeleri ve kalsiyum takviyesi almaları önerilir. Kemik iyileşmesini hızlandırmak için kademeli olarak ağırlık verilmesi teşvik edilir ve hasta kemik iyileşmesini hızlandırmak için D3 vitamini ve kalsiyum gibi takviyeler alır.

Boy uzatma ameliyatı tehlikeli mi?

Bacak uzatma ameliyatını kemik operasyonunun getirdiği doğal riskler olan enfeksiyon, eklem kireçlenmesi, sinir hasarı gibi risklere sahiptir. Bu riskler tekniğe hâkim hekimler tarafından en düşük düzeye indirilmektedir.

170 cm boy uzatma ameliyatı mümkün mü?

Toplumdaki boy dağılımı, Gauss eğrisi (normal dağılım) adı verilen çan şeklinde bir eğri oluşturur. Bu eğri kullanılarak ortalama değerler ve standart sapmalar hesaplanmıştır. Normal boy değerlerinin ortalama değerden ±3 standart sapma (SD) dahilinde olduğu kabul edilir. Cücelik veya büyüme hormonu eksikliğinden etkilenmeyen kişilerde ortalama değerden 3 SD'nin altındaki boy kısa boy olarak kabul edilir. Normal boy 5. ve 95. persentil arasındadır. Erkekler için normal boy olarak adlandırılan alt eşik 166 cm, kadınlar için ise 153 cm'dir. Boy kısalığı algısı ırksal, ulusal ve kültürel faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilmektedir; 178 cm Hindistan'da çok fazla ama Hollanda'da o kadar değildir.

Yukarıdaki bulgulara göre cevap evet olmalıdır. Önemli olan hastanın algısıdır. Prosedürün risklerine gelince, eğer uzunsanız bunlar daha fazla değildir. Aslında, daha uzun bir kemiğin uzunluğundaki artış yüzdesi daha az olduğundan teorik olarak daha az olmaları gerekir.


Boy uzatma ameliyatı kaç cm uzatır?

Boy uzatma ameliyatında uzatılan kemik için 5cm’lik bir uzatma hedeflenmektedir. Hem tibia hem femur kemikleri aynı anda uzatılabilir ve 5+5cmlik bir uzama elde edilir.

Boy uzatma iğnesi nedir ve kaç yaşına kadar sürer?

Boy uzatma iğnesi olarak bilinen “insan büyüme hormonu” tedavisidir. Kısa boylu posütrlü çocuklar insan büyüme hormonu (rhGH) ile tedavi, ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanmıştır. Endikasyon, mevcut boyu ortalamanın -2,25 standart sapmasının (SD) altında olan, epifizleri kapalı olmayan ve beklenen yetişkin boyu (kemik yaşına göre) normal aralığın altında olan çocuklar içindir; bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde 160 cm ve kadınlarda 150 cm daha kısa bir yetişkin boyuna karşılık gelir.

Boy uzatma ameliyatı acılı bir tedavi yöntemi midir?

Ameliyattan hemen sonra ameliyat sonrası ağrı olur. Çoğu hastaya epidural anestezi veya PCA (hasta kontrollü analjezi) uygulanır. Hastalar hastaneden taburcu edilmeye hazırlanırken ağızdan ağrı kesici ilaçlara geçilir. Taburcu olduktan sonra tüm hastalara ağızdan ağrı kesici ilaç reçetesi verilir. Ameliyattan sonraki ilk iki hafta boyunca çoğu hasta hâlâ ameliyat sonrası bir miktar ağrı hisseder. Bu ortadan kalktığında konfor seviyesi büyük ölçüde iyileşir. En ağrılı anlar fizik tedavi sırasındaki esneme egzersizleri sırasında ve uykuya dalma anlarıdır. Uykuya yardımcı olması için sıklıkla bazı ilaçlar reçete ederiz. Çoğu hasta gündüzleri fazla ağrıdan şikâyet etmez. Gerçek uzatma işlemi genellikle ağrısızdır. Uzatma işleminin çoğunluğu sırasında çoğu hastada çok az ağrı olur veya hiç ağrı olmaz.

Ameliyatsız boy uzatmak mümkün mü? Hangi spor branşları, boy uzamasını ve kemik gelişiminde etkilidir?

Fiziksel aktivite ve düzenli fiziksel aktivitenin, spora katılımın ve spor eğitiminin boy uzamasına olumlu yönde etkili olduğu gösteren bir veri bulunmamaktadır.

27 yaşından sonra boy uzar mı?

Büyüme kıkırdakları çoğunlukla ergenlik dönemi sonrasında kapanmaktadır. Bu sebepten 27 yaşından sonra boy uzaması olası değildir.

Boy uzatma ameliyatı ücreti nasıl hesaplanır? Neye göre değişkenlik gösterir?

Boy uzatma ameliyatı ücreti kullanılacak yöntem, implant, uzatma işlemi yapılacak uzuv sayısına göre hesaplanmaktadır.

Boy uzatma ameliyatı estetik amaçlı yapılabilir mi?

Boy uzatma ameliyatı estetik amaçlı uygulanabilmektedir. Kozmetik boy uzatma adaylarının tam olarak bilgilendirilmiş, motivasyonu yüksek ve mali açıdan güçlü olmaları gerekir. Dikkate alınabilmesi için, tam iskelet olgunluğuna ulaşmış, sağlıklı, sigara içmeyen birey olması gerekir.

Sağlık Rehberi

Sağlık rehberimizden içerikler görüntüleyin.

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024