Lenfoma Nedir? Non-Hodgkin Lenfoma Belirtileri Nelerdir?

GÜVEN SAĞLIK GRUBU

Paylaş:

Lenfoma Nedir? Non-Hodgkin Lenfoma Belirtileri Nelerdir?

Lenf sistemi kanseri olan lenfoma, Hodgkin lenfoma ve Non-Hodgkin lenfoma olmak üzere iki ana alt gruba ayrılıyor. Lenfoma genellikle lenf bezlerinde büyümeyle kendini gösteriyor. Lenfoma, bulunduğu bölgede oluşturduğu kitlesel hastalığın boyutuna ya da bölgenin özelliklerinde göre ağrı yapabiliyor. Bazı durumlarda ise hiç ağrıya neden olmadan sessiz ilerleyebiliyor.


Lenfoma Nedir? Non-Hodgkin Lenfoma Belirtileri Nelerdir?

İçindekiler

Lenfoma nedir?

Lenfoma, lenf sisteminin kanseridir. Lenf sistemi, vücudumuzda lenf sıvısı ve lenf dokularından oluşan bir sistemdir. Lenf sistemi, kan akımına sıvı sağlayarak kalp damar sistemini desteklemenin yanında bağışıklık sisteminin de önemli bir parçasıdır. Hodgkin lenfoma ve hodgkin dışı lenfoma, lenfomanın iki ana alt grubudur.

Non-Hodgkin lenfoma nedir?

Non-Hodgkin lenfoma, lenfatik sistemde yer alan olgun B lenfosit, T lenfosit veya NK lenfosit (doğal öldürücü hücreler)hücre gruplarından herhangi birinden kaynaklanan lenfomadır. Non-Hodgkin lenfomanın içerisinde çok sayıda farklı klinik ve laboratuvar özellik gösteren alt grup mevcuttur.

Non-Hodgkin lenfoma belirtileri nelerdir?

Lenfoma, genellikle lenf bezlerinde büyümeyle kendini gösterir. Ancak lenfatik dokunun olduğu herhangi bir vücut bölgesinde de görülme olasılığı vardır. Bulunduğu bölgede oluşturduğu kitlesel hastalığın boyutuna ya da bölgenin özelliklerinde göre ağrı yapabilir. Bazen hiç ağrıya neden olmadan sessiz ilerleyebilir.

Non Hodgkin lenfomanın cilt bulguları nelerdir?

Non Hodgkin lenfomanın cilt dokusunu tutması durumunda ciltte ve cilt altı dokuda düğme şeklinde nodüller hissedilebilir, Ayrıca ciltte;

 • Kızarıklığa,
 • Kabarıklığa,
 • Yaralara neden olabilir.

Hastalığın cilde tutulmadığı sürece, eşlik eden özel bir cilt bulgusu yoktur.

Non Hodgkin lenfoma için risk faktörleri nelerdir?

Parmakla gösterilebilecek risk faktörleri tanımlanmış olmamakla birlikte bağışıklık sistemiyle ilişkili risk faktörleri söz konusudur.

 • HIV, HHV8 gibi bağışıklık sistemini baskılayan viral enfeksiyonlar,
 • Organ nakilleri sonrası ortaya çıkan düşük bağışıklık durumu ya da bağışıklık sistemi aracılı hastalıklar (Romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus gibi)
 • Uzun süreli bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanımı,
 • Radyasyona maruziyet
 • Genetik polimorfizmler risk faktörleri arasında sayılabilir.

Lenfoma tanısı nasıl konulur?

Lenfoma tanısı, şüpheli dokunun cerrahi olarak çıkarılması ve patolojik değerlendirmesiyle konulur. Patolojide hücre yapısının değerlendirilmesinin yanında hastalıklı hücrelerde özel boyama yöntemleri ve genetik mutasyonların tespiti, doğru tanı için önemlidir. İğne biyopsileri genellikle tercih edilmez.

Non Hodgkin lenfomanın evreleri nelerdir?

 • Hastalık tek bir lenf bezi bölgesinde ise evre 1,
 • Diyaframın aynı tarafında farklı iki lenf bezi bölgesinde ise evre 2,
 • Diyaframın hem altında hem de üstünde hastalıklı lenf bezi bölgeleri varsa evre 3,
 • Uzak organ tutulumu (kemik iliği, kemik, beyin dokusu gibi) varsa evre 4 olarak tanımlanır.
 • Eğer 10 santime ulaşan kitlesel hastalık varsa “bulky” hastalık olarak tanımlanır.

Non Hodgkin lenfoma nasıl tedavi edilir?

Non Hodgkin lenfoma tedavisi cerrahi değildir. Cerrahi yöntemleri tanı koymak için kullanırız.

Non Hodgkin tedavisi; kemoterapi, kemoimmünoterapi ya da radyoterapi yöntemlerini içerir. Bazı koşullarda otolog (kendinden) ya da allojeneik (doku grubu uyumlu başka bir kişiden), hematopoetik kök hücre nakli uygulanabilir.

Hastalığın çok sayıda alt grubu vardır. Bu nedenle alt grubun ne olduğuna göre tedavi yöntemleri de değişir. Kabaca düşük ve yüksek dereceli olmak üzere iki ana alt gruptan bahsedersek düşük dereceli hastalıkların bir kısmı tedavisiz takip edilebilirken (bekle-gör); yüksek dereceli lenfomaların tedavisi, kök hücre naklini gerektirebilir. Dolayısıyla tedavi yöntemi;

 • Yaşa,
 • Tanı alt grubuna,
 • Eşlik eden hastalıklara ve hastalığa ait risk grubuna göre hekim tarafından en doğru şekilde belirlenir.

Non Hodgkin lenfomadan korunmak mümkün mü?

“Bu yapılırsa lenfoma olmazsınız” diyeceğimiz bir şık yok. Ancak;

 • Sigara ve alkol tüketimine dikkat ederek,
 • Sağlıklı yaşam koşulları oluşturarak
 • Risk oluşturabilecek hastalıklara sahip olunması durumunda kontrolleri ihmal etmeyerek kişiler üzerine düşeni yapmış olur.

Sağlık Rehberi

Sağlık rehberimizden içerikler görüntüleyin.

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024