Flexible Üreteroskopi

GÜVEN SAĞLIK GRUBU

Paylaş:

Flexible Üreteroskopi

Flexible Üreteroskopi

İçindekiler

Flexible Üreteroskopi ile böbrek taşlarının tedavisi nedir?

Hastaya bir kesi yapılmadan , üretra adını verdiğimiz idrar kanalından girilir. İnce bir  kılavuz tel yerleştirilir ve üstünden "access sheet" adını verdiğimiz bir kılıf üretere yerleştirilir ve içinden flexible üreteroskop böbreğe ilerletilir. Taş kamerada görülür, ardından 230 mikron kalınlığında lazer teli flexible üreteroskopun içinden ilerletilerek  taşa direkt teması sağlanarak taş kırılır. Kırılan parçalar kum tanesi haline gelene kadar taş parçalanır. 

Böbrek taşları, ürolojik hastalıklar içinde yüz yılardır en ağrılı hastalıktır. Araştırmacılar Mısır mumyalarında 7000 yıl öncesinde  böbrek taşı olduğunu saptamışlardır. Prostat patolojileri ve idrar yolu infeksiyonlarından sonra, idrar yollarını etkileyen üçüncü hastalık, idrar yolları taşlarıdır. Her yıl milyonlarca insan taş hastalığı nedeniyle üroloğa veya acil servis hekimlerine başvurmaktadır. Çoğu böbrek taşları az veya çok ağrılı bir şekilde tedavisiz olarak düşürülebilir. Bununla birlikte taşın büyüklüğüne, şekline ve kişinin kanal yapısına bağlı olarak  taş düşmeyebilir. 5 mm çapındaki bir taşın düşme şansı %50 dir. Taş boyutu arttıkça düşme olasılığı azalır.

1980 den önce genelikle taşların tamamına açık operasyon uygulanırken, son zamanlarda bu oran %1 –5 düzeylerine inmiştir.  Günümüzde taşların büyük kısmı ESWL ‘’dışarıdan şok dalgaları ile kırma işlemi’’ ve endoürolojik ‘’endoskopik  kapalı ’’ yöntemler ile tedavi edilmektedir.  Son zamanlarda giderek artan bir şekilde uygulanan bu yöntemler arasında daha az invaziv olanları öne çıkmaya başlamıştır.

Flexible üreterorenoskopi'de kullanılan cihazlarda ve ekipmanlarda son dekatta kaydedilen teknolojik gelişmeler retrograd intrarenal cerrahiyi  minimal invaziv yöntemler arasında vazgeçilmez bir yere oturtmuştur.

Flexible Üreteroskopi nasıl yapılır?

Hastaya bir kesi yapılmadan, üretra adını verdiğimiz idrar kanalından  girilir. İnce bir  kılavuz tel yerleştirilir ve üstünden access sheet adını verdiğimiz bir kılıf üretere yerleştirilir ve içinden flexible üreteroskop böbreğe ilerletilir. Taş kamerada görülür, ardından 230 mikron kalınlığında lazer teli flexible üreteroskopun içinden ilerletilerek taşa direk teması sağlanarak taş kırılır. Kırılan parçalar kum tanesi haline gelene kadar taş kırılır. 

Retrograd İntrarenal Cerrahisi (RIRS) - Böbrek İçi Taş Kırma

Üreteroskopi - Böbrek Taşı Tedavisi

Flexible Üreteroskopik taş tedavisinin, ESWL yöntemine üstünlüğü nedir?

ESWL uzun yıllardır böbrek taşlarının tedavisinde başarı ile uygulanan bir yöntemdir.  Bununla birlikte taş tedavi seanslarının  uzun sürmesi (1-4 seans), özellikle belirli bögedeki taşlarda (böbrek alt kısım taşlarında başarısı %40-60) başarısız olması ve ESWL sonrası geride taş parçacıklarının kalması gibi istenmeyen yan etkilerinden dolayı, Flexible üreteroskopi  daha etkili bir çözümdür. Günümüzde ESWL ile kırılamayan taşlarda birinci seçenek  Flexible üreteroskopidir. Ayrıca 1.5 cm altındaki alt kısım taşlarında, ESWL nin başarısızlığı nedeniyle ilk seçenektir.

Flexible Üreteroskopinin taş tedavisi dışında kulanım alanları nelerdir?

İdrar yollarından olan kanamaların araştırılmasında, pozitif üst üriner sistem patolojisi ( üreter veya böbrekte tümör şüphesinde) olan hastalarda tanı koyma amacıyla kullanılabilir. Ama günümüzde en yaygın ve başarılı kullanım alanı böbrek taşlarıdır.

Flexible üreteroskopik taş tedavisinin avantajları nelerdir?

En büyük avantajı yüksek başarısıdır. (90-96)

  • Böbreğe doğal yoldan girildiği için , perkütan ve açık cerrahi gibi yöntemlerden farklı olarak vücutta kesi izi olmamaktadır.
  • Yapılan çalışmalarda böbrekte doku kaybı ve fonksiyon kaybına yol açmadığı saptanmıştır.
  • Kanamaya yol  açmamaktadır. Bu nedenle kanama eğilimi olanlarda ve antikoagülan kullananlarda uygulanabilmesi flexible üreteroskopiye büyük avantaj sağlamaktadır
  • Hastalar aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilirler.
  • Pelvik ve at nalı böbrek gibi ,doğuştan  böbrek anomalisi  olan hastalarda uygulanabilir. Bu hasta grubunda en etkili ve en kolay yöntemlerden biridir.
  • En büyük avantajlarından biri de hem üreter hemde böbrek taşına aynı anda müdahele edilebilmesidir. Üreter taşının üreteroskopi ile tedavisi sırasında aynı tarafta, tedavi gerektiren böbrek taşı olabilir. Böyle bir durumda üreterdeki taş alındıktan sonra, aynı taraf böbrekteki taş da alınabilir ve böylelikle hasta tamamen taşsız hale getirilebilir. 
  • Her iki böbreğinde de  tedavi gerektiren taşları olan hastalarda aynı seansta her iki böbrekteki taşlar flexible üreteroskopi ile temizlenebilir. 
  • Çok şişman hastalarda ESWL uygulanamamakta ve Perkütan nefrolitotomi'nin yapılması zor ve oluşabilecek yan etkileri fazladır. Bu nedenle bu hastalarda flexible üreteroskopi ile taş tedavisinin ilk seçenek olduğu düşünülmektedir.

Her iki böbrekteki taşlar aynı anda tedavi edilebilir mi?

Flexible üreteroskopi ile taş tedavisinin en büyük avantajlarından biride budur. Taş yükü çok fazla değilse sağ ve sol böbrekteki taşlara aynı seansta tedavi edilebilir.

Üreter kanalının üst kısmındaki taşlara uygulanabilir mi?

Flexible üreteroskopinin en başarılı olduğu taşlardan biride üreter üst ucu taşlarıdır. Bu taşlarda ESWL'nin başarısı kısmen daha düşüktür ve taşa bağlı obtrüksiyonun giderilmesi daha hemen olamamaktadır. Bu durumda en kısa, en etkili tedavi ho lazer kullanılarak Flexible üreteroskopi yapılarak taşın yok edilmesidir. Üreter orta, alt veya  üst kısmında yerleşmiş taşların rigid üreteroskopi ile tedavisinde en büyük problemlerden biri taşın böbreğe kaçmasıdır. Flexible üreteroskopi yönteminin uygulanamadığı dönemlerde, taş böbreğe kaçması halinde double j dediğimiz bir katateri böbreğe yerleştirilip işlem sonlandırılır, taşın tedavisi daha sonra bir başka yöntemle yapılırdı. Flexible üreteroskopi yönteminin kullanılması ile taşın böbreğe kaçması durumunda, böbrek içine girilerek taş kırılabilir, taş geri kaçsa bile aynı seansta tedavi edilir.

Flexible üreteroskopi sonrası hastanede yatış süresi nedir?

Flexible üreteroskopi sonrası, işlem sırasında kanama olmadığı, vücut da herhangi bir kesi yapılmadığı ve delik açılmadığı için hastanın normal aktivitesine dönüşü kısadır. Aynı gün içinde taburcu olabilir.

Aşırı kilolu hastalarda flexible üreteroskopi uygulanabilir mi?

Evet,  bu hastalarda ESWL tedavisi çoğu zaman uygulanamamakta, perkütan yöntem ise oldukça zordur. Bu hastalarda flexible üreteroskopi çok iyi bir seçenektir. Yurtdışı kaynaklı pek çok bilimsel çalışmada perkütan uygulamaları sırasında komplikasyon ve  kan verilme oranları yüksek olması  nedeniyle flexible üreteroskopinin ilk seçenek olması gerektiği bildirilmektedir.

Sağlık Rehberi

Sağlık rehberimizden içerikler görüntüleyin.

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024