Akciğer Kanserinin Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

GÜVEN SAĞLIK GRUBU

Paylaş:

Akciğer Kanserinin Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Toplumda oldukça sık rastlanan kanser türlerinden biri olan akciğer kanserinde; erken tanı ve tedavi sayesinde yüksek oranda iyileşme sağlanabiliyor. Genellikle sigara kullanımı nedeniyle gelişen akciğer kanseri; başta öksürük olmak üzere göğüste rahatsızlık hissi veya ağrı, istemsiz kilo kaybı, kanlı balgam, nefes darlığı, ses kısıklığı, kemik veya baş ağrısı belirtileri gösterebiliyor. Ancak uzmanlar, akciğer kanserinin erken dönemlerinde tipik olarak belirtiler göstermediğini, bulgu ve belirtilerin genellikle geç dönemlerde başladığını bildiriyor Akciğer kanseri tedavisinde cerrahi operasyon, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve immünoterapi gibi yöntemlere başvuruluyor.

Güven Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Berkant Özpolat, akciğer kanseri hakkında bilgi verdi.

Akciğer Kanserinin Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İçindekiler

Akciğer kanseri nedir?

Kanser, vücuttaki hücrelerin kontrol dışı büyümeye başlamasıyla meydana gelir. Akciğer kanseri, dünya çapında kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir ancak erken dönemde saptanan olgularda tedavi ile hastalıktan kurtulma oranı yüzde 80-90’lara ulaşmaktadır.

Akciğer kanserinin nedenleri nelerdir?

Akciğer kanseri vakalarının yüzde 85’i sigara içiciliğiyle ilişkilidir. Sigara, akciğerlerdeki hücrelere zarar vererek akciğer kanserine neden olur.

Akciğer kanseri riski, sigara içilen süre ve sayı arttıkça artar. Kansere neden olan maddelerle (kanserojen maddeler) dolu olan sigara dumanını soluduğunuzda, akciğer dokusundaki değişiklikler neredeyse anında başlar. İlk başta vücudunuz bu hasarı onarabilir. Ancak her tekrarlanan maruziyette, ciğerlerinizi kaplayan normal hücreler giderek daha fazla hasar görür. Zamanla, hasar hücrelerin anormal davranışına neden olur ve nihayetinde kanser gelişebilir. Sigarayı bırakırsanız, uzun yıllar sigara içtikten sonra bile kanser ihtimalini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Ancak sigara ile hiçbir alakası olmayanlarda da akciğer kanseri görülebilmektedir. İkinci el dumana maruz kalınması durumunda sigara içilmese dahi pasif içiciliğe maruz kalınması akciğer kanseri riskinin artmasına neden olur.

Sigaranın dışında akciğer kanserinin risk faktörleri şunlardır:

 • Önceden uygulanmış radyasyon tedavisi; başka bir kanser türü için göğsünüze radyasyon tedavisi gördüyseniz, akciğer kanseri geliştirme riskiniz artabilir.
 • Radon gazına maruz kalma; radon, uranyumun toprak kayalarında doğal olarak parçalanmasıyla üretilir ve sonunda soluduğunuz havanın bir parçası haline gelir. Güvenli olmayan radon seviyeleri evler de dahil olmak üzere herhangi bir binada birikebilir.
 • Asbest ve diğer kanserojenlere maruz kalma; asbest, arsenik, krom ve nikel gibi kansere neden olduğu bilinen diğer maddelere iş yerinde maruz kalma.
 • Ailede akciğer kanseri öyküsü, akciğer kanseri geliştirme riskinin artmasına neden olabilir.

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir?

Akciğer kanseri erken dönemlerinde tipik olarak belirtilere neden olmaz. Bulgu ve belirtiler genellikle geç dönemlerde başlar.

Akciğer kanserinin belirtileri şunlardır:

 • Öksürük,
 • Göğüste rahatsızlık hissi veya ağrı,
 • İstemsiz kilo kaybı,
 • Kanlı balgam,
 • Nefes darlığı,
 • Ses kısıklığı,
 • Kemik veya baş ağrısıdır.

Akciğer kanserinin tipleri nelerdir?

Akciğer kanseri genel olarak küçük hücreli ve küçük hücre dışı olmak üzere iki ana grupta incelenir. Akciğer kanserinin tedavi planı bu gruplarda bazı değişiklikler göstermektedir. Akciğer kanserlerinin yüzde 80’i küçük hücre dışı tipte görülür. Bunların ana alt grupları; adenokarsinom, yassı hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinom olarak özetlenebilir.

Akciğer kanseri tanısı nasıl konur?

Akciğer kanserinin teşhis edilmesi için görüntüleme yöntemleri başta gelmektedir. Görüntüleme yöntemleri hastalığın yayılımını da gösterebilir.

Akciğer kanseri tanısında başvurulan başlıca görüntüleme yöntemleri şunlardır:

 • Akciğer grafisi,
 • Bilgisayarlı tomografi,
 • Pozitron emisyon tomografisidir (PET/BT).

Ancak hiçbir tetkik mükemmel değildir ve tek başına tanı için yeterli değildir. Biyopsi tanı koymak için gereklidir ve değişik metotlarla kitlenin kendisinden veya yayılım düşünülen lenf bezlerinden yapılabilir. Bronkoskopi, endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde biyopsi, mediastinoskopi, torasentez, transtorakal biyopsiler, torakoskopik biyopsiler veya operasyon esnasındaki biyopsiler seçenekler arasındadır.

Akciğer kanseri evreleri nelerdir?

Akciğer kanserinin evreleri;

 • Tümör boyutuna,
 • Lenf nodlarının durumuna
 • Diğer vücut bölgelerine yayılımına göre belirlenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Akciğer kanseri dört evreye ayrılır. Ana evrelemeler, yukarıda sayılan teşhis metodları kullanılarak yapılan klinik evreleme ve ameliyat sonrası patoloji sonuçlarına göre yapılan patolojik evreleme olarak ikiye ayrılır.

Akciğer kanseri nasıl tedavi edilir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Güven Hastanesinde, akciğer kanserlerinde teşhis ve tedavi planı birçok branştan, konularında uzmanlaşmış ve birlikte çalışan bir hekim grubunun oluşturduğu “Torasik Onkoloji Konseyinde” kararlaştırılır ve hasta için olabilecek en doğru yol belirlenir.

Torasik Onkoloji Konseyinde; göğüs cerrahları, göğüs hastalıkları, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, patoloji ve radyoloji uzmanları bulunmaktadır. Bu multidisipliner yaklaşım sayesinde tedavinin bütün aşamaları konseyde bulunan hekimler tarafından eş güdüm içinde takip edilmektedir.

Akciğer kanseri tedavisinde;

 • Hastalığın evresi,
 • Kanserin tipi,
 • Hastanın tıbbi durumu belirlendikten sonra tedavi planı kararlaştırılır.

Akciğer kanserinin başlıca tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Cerrahi tedavi,
 • Kemoterapi,
 • Radyasyon tedavisi,
 • Hedefe yönelik tedavi,
 • İmmünoterapi.

Sağlık Rehberi

Sağlık rehberimizden içerikler görüntüleyin.

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sayfanın son güncellenme tarihi: 07-05-2024