Tüp Bebek Merkezi

Tüp Bebek Merkezi Hakkında

Güven Hastanesi Tüp Bebek Merkezi,üstün teknolojik alt yapısı ve deneyimli kadrosuyla bebek sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyen çiftlerin hizmetinde… 

Tüp bebek ve üreme endokrinolojisi konusunda deneyimli Kadın Doğum ve Tüp Bebek, Üroloji, Genetik, Embriyoloji ve Anestezi uzmanlarından oluşan ekibimiz; çiftlere özel olarak kişiselleştirilmiş güncel tedavi yaklaşımlarını, kanıta dayalı tıp uygulamalarıyla desteklenmiş olarak planlamaktadır. Tüp bebek uygulamalarına ek olarak infertilite tedavisi için gerekli ileri laparoskopik ve endoskopik cerrahi girişimler, teknolojide sağlanan en güncel yenilikler ile birlikte uygulanmaktadır.

Tüp Bebek Merkezi Hizmetleri

TÜP BEBEK NEDİR?

Tüp bebek, kadın ve erkeğe ait yumurtaların kadın üreme organları içinde gerçekleşmesi gereken birleşmesinin çeşitli hastalıklar nedeniyle engellenmesi durumunda bu birleşmenin laboratuvar koşullarında sağlanması olarak tanımlanabilir.

Bilimkurgu yazarlarının romanlarında kullandığı kelimelere benzeyen adıyla dikkat çeken ve 1978’de doğan ilk bebekle birlikte duyulmaya başlayan tüp bebek yöntemi,yıllar geçtikçe yaygınlaşan bir tedavi yöntemi olmuştur. Tüp bebek tedavisi, gelişen teknolojiyle birlikte başarı oranlarının ve doğan bebeklerin sayısının hızla artmasıyla, çocuk sahibi olamayan çiftler için çok önemli bir umut kaynağı haline gelmiştir. Günümüzde çocuk sahibi olmada sıkıntı yaşayan çiftlerin tedavisinde; yumurtlama tedavileri, aşılama, cerrahi tedavi gibi diğer yöntemleri tamamlayan güncel ve çok önemli bir tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır.

Kadında ve erkekte birçok hastalık çocuk sahibi olmayı engelleyebilmektedir. Bu nedenler içinde tüp bebek tedavisi ile sonuç alınabilecek olanlar aşağıda sıralanmıştır;

Kadınlarda üremeye engel olan nedenler:

•Tüplerde tıkanıklık

•Rahim, yumurtalık ve diğer üreme organları arasındaki yapışıklıklar

•Çikolata kisti olarak da bilinen “Endometriozis” 

•Açıklanamayan nedenler (Çocuk sahibi olmayı engelleyen nedenin mevcut tanı yöntemleriyle bulunamadığı ve diğer yöntemlerin başarısız olduğu durumlar)

•İleri yaş

•Yumurtalama olmaması veya aksaması

•Diğer yöntemlerin (ameliyatlar veya aşılamalar) yeterince süre kullanılmasına rağmen gebe kalınamaması

Erkeklerde üremeye engel olan nedenler:

•Yumurta (Sperm) sayısında azlık

•Yumurta (Sperm) hareketliliğinde azlık

•Menide sperm olmaması

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE GÜNCEL YÖNTEMLER 

Tüp bebek tedavisi, yumurtaların elde edilme ve bir araya getirilmelerinde yıllar içinde farklı yöntemlerin geliştirilmeleri sonucunda farklı şekillerde uygulanabilmektedir. 

1. KONVANSİYONEL IVF (İN VİTRO FERTİLİZASYON) 

Tüp bebek yöntemlerinin ilk kullanılanı olan “in vitrofertilizasyontekniği”nde, kadının yumurtalıklarında ilaçların etkisiyle birden fazla sayıda yumurta gelişimi sağlanmaya çalışılmaktadır. Yumurtalar, olgun hale geldikleri ultrasonografi ile belirlendikten sonra toplanmaktadır. Corona-cumuluskompleksi enzimle temizlenmemiş oositlerin, inseminasyon için hazırlanmış 100.000 ile 150.000 ileri hareketli sperm ile biraraya getirilmesidir. Yumurtaların kaynaşması veya birleşmesi olan döllenme gerçekleştikten sonra hücre bölünmesi takip edilmektedir. Bebeğin ilk şekli olan ve embriyo adı verilen adaylar arasından gebelik şansı için en uygun özelliklere sahip olanlar seçilmekte ve anne adayının rahminin içine konulmaktadır. 

2. MİKROENJEKSİYON (İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU-ICSI) 

Bu yöntemde IVF’den farklı olarak yumurtalar toplandıktan sonra, kadından elde edilen yumurtanın içine erkeğin yumurta hücresi bir iğne yardımıyla doğrudan konulmaktadır. Corona-cumuluskompleksi enzimle temizlenmiş her bir oositin içine seçilen tek bir sperm hücresi mikropipet kullanılarak yerleştirilmektedir. 

TÜP BEBEK TEDAVİ AŞAMALARI 

Tüp bebek tedavisi 5 aşamadan oluşmaktadır. 

1) Hastanın değerlendirilmesi ve ilaç kullanım şeklinin belirlenmesi 

Tüp bebek aşamalarından ilki kadının adetinin 2. veya 3. günü yapılan başlangıç görüşmesi, muayenesi ve bunun sonucunda gerekli görülen tetkiklerin yapılmasıdır. Yumurtalıkların ve rahimin değerlendirilmesindeki temel yöntem ultrasonografidir. Ultrason ile yapılan incelemede rahimde veya yumurtalıklarda tedaviye başlamaya engel olacak bir problem gözlenmezse, kadının hormon seviyelerine bakılmaktadır. Tedaviye başlamak için uygun olunduğuna ve karar verildiğinde kadının yaşı, infertilitenin nedeni, tahlil sonuçları ve yumurtalık özelliklerine göre, kişiye özel tedavi yöntemi seçilerek, hangi ilaçlarla, hangi dozlarda ve adetin hangi gününde kontrollü overstimulasyonu denilen yumurta gelişimine başlanacağı planlanmaktadır. 

2) Kontrollü ovaryanstimulasyon (Yumurtaların geliştirilmesi) 

Yumurtalıkların uyarılması için önceden planlanan şekilde adetin belirli bir gününde günlük yapılan enjeksiyonlarla kadın düzenli olarak ilaç kullanmaya başlamaktadır. İlaçlar kullanılmaya başlandıktan sonra, kadının tedaviye yanıtı ve yumurta gelişiminin değerlendirilmesi, birkaç günde bir yapılan ultrason kontrolleri ve kandaki hormon düzeylerindeki değişikliklerin kontrolüyle yapılmaktadır. Belirli aralıklarla yapılan ultrason değerlendirmelerinde oluşan foliküllerin çaplarındaki değişikliklerin ölçülmesi ve kan tahlillerinde östrojen seviyesinin belli değerlere ulaşması, yumurtaların sağlıklı gelişimi hakkında bilgi vermektedir. Yumurtaların olgunlaşma durumuna göre, olgunlaşmayı sağlayacak çatlatma iğnesinin yapılma zamanı belirlenmektedir. İlaç kullanım süresi kişisel özelliklere ve ilaçlara yanıta göre değişkenlik göstererek ortalama 8 ile 14 gün sürer. Çatlatma iğnesinden 35-36 saat sonra yumurta toplama aşamasına geçilmektedir. 

3) Yumurta toplama 

Hazırlanmış olan yumurtaların laboratuvarda kullanılmak üzere dışarı alınması olan yumurta toplama işlemi (Oosit pickup-OPU) hastanın rahatlığı ve hiçbir şekilde ağrı hissetmemesi açısından sedasyon anestezisi etkisiyle hasta uyku halindeyken yapılmaktadır. Transvajinal ultrasonografi eşliğinde iğne ile girilen foliküllerin içindeki yumurta sıvısı emilip bir tüpe alınarak embriyoloji laboratuvarına ulaştırılmaktadır. Mikroskop altında alınan bu sıvı içinde yumurta olup olmadığı araştırılmaktadır. Elde edilen yumurtalarfolikül sıvısı içinden toplanmaktadır. İşlem sonrası hastalar dinlendirildikten sonra evlerine gönderilir. 

4) Döllenme İşlemi 

Olgun ve sperm ile birleşebilecek olan yumurtalar (metafaz 2 oosit) seçilmektedir. Aynı gün yani yumurta toplama günü erkekten alınan spermlerle laboratuvar ortamında döllenme işlemi gerçekleştirilmektedir. Döllenme işi iki şekilde yapılabilir. İlki sperm ve yumurtanın bir araya bırakılarak döllenmenin kendiliğinden olmasının beklenildiği klasik IVF yöntemidir. Diğeri ise mikroenjeksiyon (ICSI- intracytoplasmic sperm injection) yöntemidir. Bu yöntemde özel mikroskoplar altında en iyi olduğu tanımlanan sperm seçilerek yumurtanın içine enjekte edilmektedir. Laboratuvardaki cihazlar içinde gün gün gelişimi takip edilerek embriyonun bölünmesi ve değişimi izlenmektedir. En iyi gelişen embriyo veya embriyolar anne rahmine transfer edilebilecekleri uygun güne kadar özel kültür ortamında takip edilmektedir. 

5) Embriyo transferi 

Anesteziye ihtiyaç duyulmayan embriyo transferi, ağrısız bir işlemdir.İnce bir kateter içine alınan embriyo veya embriyolar karından yapılan ultrasonografi eşliğinde anne rahmine transfer edilmektedir. Transferden sonra hasta dinlendirildikten sonra evine gönderilir. Arta kalan ve transfer için kullanılmamış iyi kalite embriyolar varsa, bunlarda da dondurularak uzun süre saklanabilir.

Gözümüz aydın! 

Son olarak; embriyo veya embriyolar anne rahmine transfer edildikten seçilen güne göre on ile oniki gün sonra kanda gebelik testi yapılarak sonuç alınır.

Bölümünden Videolar Toplam 1 Adet Video

Doktorlarımız

Haber Bültenimize üye olun.

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım.

...

Nesilden nesile hayat bize GÜVEN diyor.


Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.